Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


 

 

Rekisterinpitäjä:


PKS-airsoft ry

Saniaistie 12 c 25

00730 Helsinki 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:


Käsittelyn tarkoituksena on käyttäjien informointiin tarkoitettujen tietojen säilyttäminen ja palvelun väärinkäytön estäminen.


Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta tai viranomaismääräyksiin perustuvaa viranomaisen tietopyyntöä.


 

Rekisterin tietosisältö
:

Rekisteri sisältää seuraavanlaisia tietoja:
 

Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, sekä muita valinnaisesti ilmoitettavia)) yhteydenottoa varten.


Tunnistustiedot (salasana, käyttäjätunnus sekä käyttäjän asetukset).


 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
:

Rekisterin tiedot perustuvat rekisteröityjen ITSENSÄ antamiin tietoihin. Näin ollen rekisterinpitäjä ei voi taata tietojen osittaistakaan oikeellisuutta.


 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
:

Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta tai viranomaisen määräystä.


 

Tietojen poistaminen
:

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli rekisteröitynyt väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.


 

Rekisterin suojauksen periaatteet
:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
 Rekisteriin pääsy rajattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjien salasanat säilytetään salattuina.

 

Erillinen rekisteri selaustietojen tallennukseen:

Yhdistyksen sivut ja foorumi on varustettu seurantakoodilla, joka kerää monenlaisia tietoja mm. käyttöjärjestelmästä, selaimesta ja vierailun kestosta.
 Rekisteri ei tallenna mitään tietoja joista ketään voitaisiin yksilöidä.